ដល់​.​ក​! ឡាំយ៉ៃ ខំសឹងអីទម្រាំបានកូន១ ស្រាប់តែមុខដូចឡាំយ៉ង វិញ រហូតចោម ច័ន្ទ និយាយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក អ្នក​បាន​ជ្រាប​រួច​មក​ហើយ​ថា នៅ​មុន​ពេល​សម្រាល​ប៉ុន្មាន​សប្ដាហ៍​នោះ ដេ​ន​នី ក្វាន់ និង​អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ បាន​នាំ​ស្វាមី​របស់​ខ្លួន ទៅ​ក្រាប​សំពេះ​ឪពុកម្ដាយ​របស់​ពួកគេ នៅឯ​ស្រុកកំណើត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនយូរប៉ុន្មាន ក៏​ទទួល​ដំណឹង​ថា ចោម ច័ន្ទ ក៏មាន​កូន​ជាមួយ​ប្ដី​អារ៉ាប់​របស់​ខ្លួន​ផង​ដែរ ខណៈ​ដេ​ន​នី ក្វាន់ បាន​សម្រាលកូន​ប្រកបដោយ​សុវត្ថិភាព កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២២​កន្លង​ទៅ​នេះ​។ មុន​ពេល​សម្រាល ចោម ច័ន្ទ បាន​នាំ​ប្ដី​អារ៉ាប់​របស់​ខ្លួន​ទៅ​កំដរ ដេ​ន​នី ក្វាន់​ជា​ប្អូនស្រី ហើយ​ពេល​សម្រាល​រួច ឃើញ​ក្មួយ​ស្រី​មុខ​ដូច​ខ្លួន​នោះ ស្រាប់តែ​នាង​ដាក់ឈ្មោះ​ឲ្យ​ម៉ា​អែម​តែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះ​ភ្ជាប់​ជាមួយ​រូបថត​ជាច្រើន​សន្លឹក​ពេល​កូន​ដេ​ន​នី ក្វាន់ ឃើញ​ពន្លឺ​ថ្ងៃ​ភ្លាមៗ​នោះ ចោម ច័ន្ទ បាន​បង្ហោះ​សារ ស្វាគមន៍ ដោយ​ហៅ​ក្មួយ​របស់​ខ្លួន​ថា «​ស្វាគមន៍​មី​ង៉ោល មុខកាត់​ទៅ​នរណា? ទ្បាំ​យ៉ៃ​យ៉ុង​ចិត្ត ខំ​ចង់​ងាប់​មុខកាត់​មក​អ៊ំ​»​។ ងាក​មក ដេ​ន​នី ក្វាន់ ក៏បាន​បង្ហោះ​សារ​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា «​ថ្ងៃនេះ ម៉ាក់​អ៊ំ ឡាំ​យ៉ង មកលេង​អូន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ​នេះ អ្នកគាំទ្រ​របស់​ពួកគេ ក៏​យល់​ឃើញ​ថា មុខ​កូន​ដេ​ន​នី ក្វាន់ ដូច​ទៅ​នឹង​ចោម ច័ន្ទ ហៅ​ឡាំ​យ៉ង​នោះ​ផងដែរ​។ ជាក់ស្ដែង ពួកគេ បាន​លើក​ឡើង​ស្រដៀង​ៗ​គ្នា​ថា «​មុខ​ដូច​ឡាំ​យ៉ង​ណាស់​, មាត់ និង​អណ្ដាត​ដូច​ចែ​ឡាំ​យ៉ង​ណាស់​, មុខ​ដូច​ឡាំ​យ៉ង​មិនទាន់​កែ​មុខ តែ​យ៉ាណា​ក៏​អូន cute ជាង​, កូនឡាំ​យ៉ង​ឬ​កូន​បង​ឡាំ​យ៉ៃ​»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment