ផ្អើលទាំងយប់! នាយ កៃដ ​កំពុង​ឡាយ​ជាមួយ​ប្រពន្ធ​ សុខៗ ស្រាប់តែ​កាច់​មុខ​កាច់​មាត់​ ដួល​អុក​គូថ, ខ្ញុង​ស្រែក​យំ​ផ្អើល​ ​ហើយ​បួងសួង​ថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអ្នក​ បាន​ជ្រាប​រួច​មក​ហើយ​ថា ពេលនេះ តារា​កំប្លែង​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ ​អ្នកនាង​ខ្ញុង បាន​ខិតខំ​ខ្លាំង​ណាស់​ក្នុង​ការ​ប្រកប​មុខរបរ​អន​ឡាញ និង​ការងារ​សិល្បៈ ដើម្បី​យក​លុយ​ទៅ​ដោះ​បំ,,ណុល​រហូតដល់​ទៅ​ជិត​៦០​ម៉ឺន​ដុល្លារ​នោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកនាងខ្ញុង រកស៊ីអស់ដើម អស់ចុង ម្ចាស់បំណុលតាមទាររហូត ជម្រើសចុងក្រោយមានតែប្រកាសលក់ផ្ទះបន្ទាន់ទាំងទឹកភ្នែក។ នៅក្នុងការឡាយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួន អ្នកនាងខ្ញុង បានប្រកាសថា «ដាក់លក់ផ្ទះហើយជិតលែងបានលក់ងៀតគោងៀតក្របីហើយបងបង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក នៅយប់ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ ខ្ញុង នៅតែបន្តលក់ផលិតផល ជាមួយនឹងនាយកៃដរ ជាស្វាមីបន្តទៀត ដើម្បីរកលុយដោះបំណុលនោះ។ តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ និងមិននឹកស្មានដល់នោះ ពេលកំពុងឡាយសុខៗ ហៀបនឹងបិទឡាយទៅហើយ ស្រាប់តែនាយកៃដរ មានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនមួយរំពេច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងការឡាយនៅយប់នេះ គេឃើញថា អ្នកនាងខ្ញុង បាននិយាយលេងជាមួយអ្នកទស្សនា និងជូនពរពួកគេ មុនទៅនឹងធ្វើការបិទឡាយ ស្រាប់តែស្វាមីរបស់ខ្លួន នាយ កៃដរកាច់មុខ កាច់មាត់ និយាយលែងរួច ដួលអុកគូថតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឃើញសភាពប្ដីដំបូង ខ្ញុង ស្មានតែប្ដីធ្វើលេងខំនិយាយសើចធម្មតា ដល់ប្ដីដួលអុកគូថទើបដឹងថា ប្ដីមានអាការៈមិនស្រួល ក៏យំស្រែកហៅគេឲ្យជួយ។ ពេលនោះ អ្នកគេមកជួយហើយប្រាប់អ្នកនាងខ្ញុង ឲ្យសម្រួលអារម្មណ៍កុំស្លន់ស្លោ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមក ពួកគេក៏បិទឡាយទៅ មិនដឹងថា អាការៈ ប្ដីអ្នកនាងខ្ញុង យ៉ាងណានៅឡើយទេ។ តែនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួន ខ្ញុង បានបួងសួងទាំងទឹកភ្នែកថា «ទេវតាអើយជួយប្តីខ្ញុំផង»។ ដោយឡែក បើតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ «» បានបង្ហាញអារម្មណ៍ថា «ឱព្រះអើយបង កៃដ ហេតុអ្វីបងកើតរឿងបែបនេះ.? ខ្ញុំអាពិតជាអាណិតបងស្រី ខ្ញុងណាស់. សូមជូនពរអោយបងប្រុស ទទួលសុខសភាពល្អមកវិញ.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាជាក់ស្តែងពេកហើយព្រះអើយ. Srey Knhong. សូមអោយព្រះ អល់ឡោះ ជាម្ចាស់ ជួយ អោយបងប្រុស ឆាប់ជា តែខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតធ្លាប់តែឃើញនៅបរទេស ហេតុអ្វីក៏មាននៅស្រុកយើងសូមបងឆាប់ជាណាបង កៃដរ អចលនទ្រព្យ.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវចាំថាកុំតែស្ករឃើញគេមានបញ្ហាសើចគេ. គាត់ក៏ធ្លាប់អោយពួកយើងសើចជា១០ឆ្នាំដែរ. រឿងបញ្ហារបស់គាត់ពីមុននឹងរឿងគាត់ទេយល់ទេបងប្អូនយើងត្រូវយល់ថា. គាត់​ជាអ្នកសិល្បៈមួយយើងត្រូវគាំទ្រអាណិតស្រឡាញ់ទើបល្អ. សូមអរគុណ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា អាណិតគាត់ បើបងប្អូនមានទឹកចិត្ត បងជួយគាត់ផង សិទ្ធតែខ្មែរ គ្នាឯង. បងស្រីខ្ញុងបើឃើញបងតបផង ខ្ញុំរកជំនួយជូនបងបង បានប៉ុន្មាន ខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹង ខ្ញុំ​ស្លន់​ណាស់»៕ ដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវវីដេអូ ខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Related posts

Leave a Comment