ដា,,ច់ចង្កេះម៉ង! កំពុងប្ដឹ,,ងផ្ដល់គ្នាកក្រើកបណ្ដាញសង្គម, ស្រាប់តែពូចក់ សុំទោសអ្នកនាងផល្លាថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកអ្នក បានជ្រាបរួចមកហើយពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់ដ៏ល្បីអេដមីនជីង ចក់ និងអតីតភរិយា អ្នកនាង ទ្រិញ ផល្លា ដែលមានជ,,ម្លោះជាមួយគ្នា ឈានទៅដល់ការប្ដឹ,,ងផ្ដល់គ្នាឡើងដល់តុលាការ កក្រើកបណ្ដាញសង្គមនាពេលកន្លងមកនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះការប្ដឹងផ្ដល់នេះ អ្នកនាង ផល្លា ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមប្ដឹ,,ងមុន ដោយប្ដឹ,,ងអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួន អេដមីន ជីងចក់ ហើយរឿងក្ដីនេះ មិនទាន់ទាំងដោះស្រាយរួចរាល់ហើយ ស្រាប់តែអ្នកនាង ផល្លា ត្រូវអតីតស្វាមីប្ដឹ,,ងបកវិញពីបទឆ,,បោក និងរំលោ,,ភទំនុកចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីមានការប្ដឹ,,ងនេះរួចមក, កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ អយ្យកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញដី,កាឲ្យទ្រិញ ផល្លា ចូលបំភ្លឺចំពោះបណ្តឹ,,ងរបស់លោក ជឿន ប៊ុនចក់ ជាអតីតស្វាមីពីបទឆ,,បោក និងរំលោភទំនុកចិត្ត។ ទោះយ៉ាងណា គេមិនបានឃើញអ្នកលក់អនឡាញរូបនោះចូលបំភ្លឺឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមដំណើរការផ្លូវច្បា,,ប់ខណៈ ទ្រិញ ផល្លា មិនចូលបំភ្លឺតាមដីកាកោះជាលើកទីមួយ របស់ដើមបណ្តឹងលោក ជឿន ប៊ុនចក់ ទេតំណាងអយ្យកានឹងបន្ត ចេញដីកាកោះជាលើកទីពីរហើយប្រសិនមិនបន្តចូលខ្លួនទៀតនឹងមានការចេញដីកាបញ្ជាឱ្យនាំខ្លួនតែម្តង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ទោះយ៉ាងណា រហូតមកដល់ពេលនេះ រឿងរ៉ាវខាងលើ មិនដឹងថា ដំណើរការដល់ដំណាក់កាលណានៅឡើយទេ។ តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះ ត្រង់ថា នៅសុខៗ ស្រាប់តែពូចក់ បែរជាបង្ហោះសារសុំទោសអ្នកនាង ផល្លា ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រដាច់ចង្កេះតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅយប់ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោកជឿន ប៊ុនចក់ បានបង្ហោះសារ ធ្វើការសុំទោសអ្នកនាង ទ្រិញ ផល្លា ដូច្នេះថា «សុំទោសប្រពន្ធគ្រប់យ៉ាង កន្លងមកបងចោ,,ទអូន Phalla Trinh»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment